[HƯỚNG DẪN] Nâng Cấp Già Lam Kinh

Điển tịch võ công Già Lam Kinh quy tụ tinh hoa của các môn phái võ lâm Trung Nguyên, giúp người sử dụng chiến ý trùng thiên khiến kẻ địch bàng hoàng khiếp sợ, không chiến mà thắng. Tương truyền, nếu người nào luyện thành bí kíp này sẽ có thể tung hoành thiên hạ, ngạo thị quần hùng.
Công thức nâng cấp Già Lam Kinh

NPC Nâng cấp : Tây Môn Phi Tuyết ( Phượng Tường )