Nâng cấp Skill Thất Truyền

NPC Nâng cấp Tây Môn Phi Tuyết ( Sứ Giả Cường Hóa ) tại Phượng Tường 220/221


Học trước 1 kỹ năng ở Bí Tích rồi hãy nâng cấp nhé. Bí tích săn boss hoặc sử dụng Event Ingame để nhận được