Tính năng Update tháng 9

1. Kỹ Năng Thú Cưỡi
Giới thiệu sơ qua tính năng


NPC Nâng Cấp : Phượng Tường 221/220 Tây Môn Phi Tuyết
Chọn Dòng Nâng Cấp Skill Ngựa
Để nâng cấp Skill Ngựa phải mang theo bí kíp kỹ năng ngựaBỏ Kỹ Năng Ngựa vào ô nâng cấp nhấp đồng ý để hiện ra các nguyên liệu cần thiết để nâng cấp khi đầy đủ nguyên liệu bỏ hết vào ô nâng cấp để tiến hành nâng cấp
Lưu Ý : Phải nâng cấp Max Kỹ Năng 1 rồi mới được phép nâng 2 3 4 .... ( 1 Kỹ năng max là 20 cấp )
Bí Kíp Kỹ Năng có thể mua tại Phượng tường 220/220 ( Thương Nhân Trao Đổi Cừa Hàng Tử Tinh Thạch )
Tham gia tính năng loạn chiến cũng có thể nhận được bí kíp kỹ năng ngựa

Tỉ lệ nâng cấp SKill
1 - 4 : 90%
4- 8 : 80%
8 - 12 : 70%
12 - 16 : 60%
16 - 18 : 50%
18 - 20 : 40%

2. Trang Bị PET Cấp 6

Giới thiệu sơ trang bị PET cấp 6


NPC Nâng Cấp : Phượng Tường 221/220 Tây Môn Phi Tuyết
Chọn Dòng Nâng Cấp Trang bị PET


Cần mang theo trang bị PET cấp 5 bỏ Trang bị PET cấp 5 vào ô nâng nhấp đồng ý để xem nguyên liệu yêu cầu nâng cấp sau khi đủ nguyên liệu quay lại bỏ hết vào ô nâng nhấp đồng ý để nâng cấp
Lưu Ý : Trang Bị PET Cấp 5 +5 thì mới được nâng lên Cấp 6
Tỉ lệ nâng : 50% từ trang bị PET Cấp 5 +1 -> +5 , từ Trang Bị PET cấp 5 +5 lên Trang bị PET cấp 6 50%


Hình ảnh trang bị PET Cấp 5 +5 cần để nâng lên Trang bị PET Cấp 6
3. Mặt Nạ Quân Lâm Miện Cấp 10
Giới thiệu Mặt Nạ Quân Lâm Miện Cấp 10NPC Nâng Cấp : Phượng Tường 221/220 Tây Môn Phi Tuyết
Chọn Dòng Nâng Cấp Mặt Nạ

Bỏ Mặt Nạ hiện tại của bạn vào ô nâng nhấp đồng ý để xem nguyên liệu cần nâng sau khi đủ nguyên liệu quay lại đặt hết vào ô nâng nhấp đồng ý để nâng.
4. Cập nhật khác
Bí Cảnh :Mỗi ngày giết 200 Nấm trong bí cảnh sao đó ra gặp NPC Quan Quân Nhu trả nhiệm vụ nhận 30 kinh nghiệm đơn đại.
- 7 ngày : 60 kinh nghiệm đơn đại, 300 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn, 300 Căn Cốt Đơn, 300 Mảnh Ghép Ngựa.
- 15 ngày : 3 lệnh bài Tứ Bất Tượng, 70 Kinh Nghiệm Đơn Đại, 500 Mảnh Ghép Mặt Nạ, 400 Dị Dung Thạch.
- 30 ngày : 50 Tàng Kiếm Kim Ấn, 50 Tàng Kiếm Bảo Châu

Thương Hội : Mốc 40 tăng lên 4 Trùng Sinh Đơn, 70v Đồng Thường

Bao Vạn Đồng :
Các mốc nhiệm vụ sẽ nhận được các loại mảnh ghép.
5. Loạn Chiến
Tham Gia tại NPC Chưởng Môn các phái vào lúc 19h30 Thứ 2 vs Thứ 3 hàng tuần
Tính năng này vừa ra mắt nếu bạn tham gia gặp Lỗi hãy vui lòng báo ngay cho chúng tôi để kịp FIX Lỗi.

Phần Thưởng :
Rương Loạn Chiến sẽ mở ra nhiều loại mảnh ghép, Tử Tinh Thạch, Bí Kíp Kỹ Năng Ngựa.