Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.
Nay, những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vừa loan tin Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim sắp xuất hiện trở lại, và ở Bờ Hồ Động Đình. Thiên hạ xôn xao, giang hồ lại sắp một phen biến động, giao tranh...

Vào lúc 09h00, 15h0022h00 hằng ngày Hạt hoàng kim và Hạt huy hoàng sẽ xuất hiện tại Bờ Hồ Động Đình. Qua 10 phút nảy mầm và 10 phút kết trái tổng cộng là 20 phút hạt sẽ kết trái quý nhân sĩ có thể hái.

Hệ thống sẽ thông báo khi quả hoàng kim xuất hiện các nhân sĩ hãy nhanh chóng đến thu hoạch.
Tọa Độ Xuất Hiện ( Bờ Hồ Động Đình 217.207 )
Khi hạt đã kết trái có thể thu hoạch. Sử dụng Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim sẽ nhận được Các quả huy hoàng hoặc hoàng kim ( sơ , trung , cao ).

Quả Huy Hoàng Sơ : 20 tỷ kinh nghiệm
Quả Huy Hoàng Trung :
40 Tỷ Kinh Nghiệm
Quả Huy Hoàng Cao :
80 tỷ kinh nghiệm
Quả Hoàng Kim Sơ :
40 Tỷ Kinh Nghiệm
Quả Hoàng Kim Trung :
80 tỷ kinh nghiệm
Quả Hoàng Kim Cao :
160 tỷ kinh nghiệm

Cùng nhau tham gia sự kiện nào các bạn