Bổn trang xin thông báo nội dung tính năng Update trong tháng 10 này bao gồm :

1. Tính Năng Văn Sức
Giới Thiệu Tính Năng Văn Sức


Tính năng Văn Sức đem lại cho các bạn nhiều sức mạnh nếu nâng lên các cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 các cấp đều có sức mạnh khác nhau


Hướng dẫn kích hoạt và nâng cấp

Để kích hoạt đến NPC Sứ Giả Hoạt Động các thôn hoặc Phượng Tường 219/221


Kích hoạt tính năng Văn Sức tiêu hao 50.000 Tích Lũy Nạp Thẻ

Hình ảnh kích hoạt thành công


Sau khi kích hoạt thành công các bạn muốn nâng cấp phải tham gia các hoạt động Bạch Hổ Đường, Tiêu Dao Cốc, Loạn Chiến để thu thập Tử Tinh Thạch và mua lệnh bài văn sức các cấp tiếp theo tại cửa hàng Thương Nhân Trao Đổi - > Cửa Hàng Tử Tinh ThạchPhượng Tường 221/220.
Và gặp NPC Tây Môn Phi Tuyết Phượng Tường 221/220 tiến hành nâng cấp

1 Lần nâng cấp tiêu hao 1000 Tiền Xu, 1 Văn Sức Lệnh cấp cần nâng và 1000v Đồng Thường
Tỉ lệ thành công :
Cấp 2 - 90%
Cấp 3 - 80%
Cấp 4 - 70%
Cấp 5 - 60%
Cấp 6 - 50%
Cấp 7 - 40%
Cấp 8 - 30%
Cấp 9 - 20%
Cấp 10 - 10%
2. Ra mắt trang bị PET 7
Giới thiệu sơ trang bị PET cấp 7

NPC Nâng Cấp : Phượng Tường 221/220 Tây Môn Phi Tuyết
Chọn Dòng Nâng Cấp Trang bị PET
Cần mang theo trang bị PET cấp 6 bỏ Trang bị PET cấp 6 vào ô nâng nhấp đồng ý để xem nguyên liệu yêu cầu nâng cấp sau khi đủ nguyên liệu quay lại bỏ hết vào ô nâng nhấp đồng ý để nâng cấp
Lưu Ý : Trang Bị PET Cấp 6 +5 thì mới được nâng lên Cấp 7
Tỉ lệ nâng : 40%
từ trang bị PET Cấp 6 +1 -> +6 , từ Trang Bị PET cấp 6 +5 lên Trang bị PET cấp 7 30%

3. Cập nhật khác


Mở thêm cấp thú cưỡi đến 25


Gặp NPC Tây Môn Phi Tuyết Phượng Tường 221/220 tiến hành nâng cấp

Ra mắt mặt nạ mới Nhật Nguyệt Quán

Gặp NPC Tây Môn Phi Tuyết Phượng Tường 221/220 tiến hành nâng cấp từ Quân Lâm Miện lên.


Vũ khí Hỏa Phụng (Dòng 7)

Chuyển thế lần 2 để nhận được Vũ Khí Hỏa Phụng dòng 7.


Ra mắt dòng đổi hệ Tiên - Ma


Khi chuyển hệ kỹ năng nâng trước đó vẫn được giữ nguyên và chuyển qua kỹ năng Thăng Tiên ngược lại Nhập MaPhần thưởng Rương Loạn Chiến

Cập nhật thêm :
Kinh Nghiệm Đơn Đại
Trùng Sinh Đơn
Thêm số lượng Tử Tinh Thạch
Thêm tỉ lệ ra sách kỹ năng thú cưỡi


Cập nhật mới Kỹ Năng Nhân Thú Hợp Nhật Trùng Sinh Ngựa
Điều kiện nhân được Cửu Dương Thần Công

Khi bạn nâng max 5 Mạch bất kì bắt đầu từ Mạch 6 max bạn sẽ nhận được thêm 1 kỹ năng Cửu Dương Thần Công