Sau bảo trì định kỳ 08h15 ngày 23/11 Kiếm Thế Hỏa Phụng chính thức khai mở hoạt động trồng cây chi tiết hoạt động như sau.


1. Bạn cần sở hữu Hạt Giống Cây Trồng

Thu thập từ việc mở rương Loạn Chiến
hoặc Mua tại shop tiền xu giá 10 Xu.


2. Nhận bình nước từ Sứ Giả Sự Kiện (Phượng Tường 220/220) - Và châm đầy nước.

Cần bình nước đã châm đầy để châm sóc cây khi trồng.

3. Tiến hành trống cây. - Tại Phượng Tường Phủ

Tìm chổ thông thoáng không cây sẽ bị che mất nhé!
Nhấp chuột phải để tiến hành trồng cây.

4.Châm sóc cây sau khi trồng

Sau khi trồng cây rất yếu ớt và cần tưới nước sau 60 giây.
Nếu để cây khô hạn sau 60 giây cây sẽ chết.
Khi đứng cạnh châm sóc cây các bạn còn nhận được 100 triệu kinh nghiệm / 5 giây.
Mỗi ngày chỉ trồng được 10 cây.

5. Thu hoach quả chín

Sau khi tưới nước 5 lần cây sẽ ra hoa kết quả và đợi thêm 120 giây có thể tiến hành thu hoạch
Nếu sau 120 giây bạn không thu hoạch thì sau 20 phút cây sẽ biến mất.Quả thu được nhấp chuột phải để sử dụng.

6. Phần thưởng khi sử dụng quả.
Khi nhấp chuột phải sử dụng quả chín sẽ có xác xuất nhận được các phần thưởng sau đây.
500 Tử Tinh Thạch
3 Rương Bí Tịch 180
100 Mảnh Ghép Ấn
100 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
150 Mảnh Ghép Ngựa
150 Mảnh Ghép Mặt Nạ
100 Căn Cốt Đơn
100 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
100 Dị Dung Thạch