Khi tham gia Chiến Trường Tống Kim phần thưởng nhận được sau khi kết thúc chiến trường:

5000 Điểm: 5v đồng + 2 tiền xu + 100 Nguyên liệu Event loại 1
10000 Điểm: 10v đồng + 5 tiền xu + 100 Nguyên liệu Event loại 1
15000 Điểm: 1
5v đồng + 10 tiền xu + 100 Nguyên liệu Event loại 1

Ngoài ra điểm tích lũy tống kim còn đổi được nhiều loại trang bị có giá trị tại NPC sự kiện kiếm thế - Phượng Tường

Nhưng bây giờ các nhân sĩ còn nhận được thêm phần thưởng đi đang tham gia chiến trường cụ thể như sau:

Khi Chiến Trường Tống Kim bắt đầu sẽ xuất hiện 1 Điêu Tượng Trung Lập - giữa map

Phe Tống hoặc Kim đến trước sẽ chiếm được Điêu Tượng


Khi chiếm lĩnh thành công phải tập trung lực lượng xung quang điêu tượng và bảo vệ


Nếu bảo vệ không thành công sẽ bị phe đối địch chiếm


Khi bảo vệ điêu tượng các thành viên thuộc phe chiếm lĩnh điêu tượng khi đứng gần tham gia bảo vệ thì cứ sau 15 Giâysẽ nhận được phần thưởng
Phần thưởng mỗi 15 Giây bao gồm:
3 Tỷ Kinh nghiệm
200 Đồng thường
200 Bạc Thường
200 Đồng khóa
200 Bạc Khóa
40 Điểm Tích Lũy Tống Kim

Ngoài ra nếu may mắn các bạn còn có cơ hội nhận thêm các phần thưởng ngẫu nhiên:
Rương Mảnh Ghép Bí Tịch Thất Truyền
Mảnh Hỏa Phụng Ấn
Mảnh Già Lam Kinh
Hạt Giống Cây Trồng
Ngoài ra khi tiêu diệt Đại Tướng + Nguyên Soái các nhân sĩ còn có cơ hội nhận được Mảnh Ghép Trang BịĐây là phiên bản thử nghiệm đầu tiên. Phần thưởng sẽ thay đổi tùy thuộc server cho phù hợp.
Tải Update mới nhất để tham gia Tống Kim.