Bổn trang xin giới thiệu tính năng mới Tín Vật


Giới Thiệu Tính Năng Tín Vật


Tính năng Tín Vật đem lại cho các bạn nhiều sức mạnh nếu nâng lên các cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 các cấp đều có sức mạnh khác nhau


Hướng dẫn kích hoạt và nâng cấp

Để kích hoạt đến NPC Tây Môn Phi Tuyết Phượng Tường 221/220


Kích hoạt tính năng Tín Vật tiêu hao 100.000 Tích Lũy Nạp Thẻ

Hình ảnh kích hoạt thành công


Để nâng cấp yêu cầu nguyên liệu

Hiệp Nghĩa Chi Chứng

Nhận được từ Rương Loạn Chiến và Sự Kiện IngameTín Vật Lệnh

Mua tại Thương Nhân Trao Đổi (PhượngTường 220/220) -> Cửa Hàng Tử Tinh ThạchVà gặp NPC Tây Môn Phi Tuyết Phượng Tường 221/220 tiến hành nâng cấp

1 Lần nâng cấp tiêu hao 1000 Tiền Xu, 1 Tín Vật Lệnh cấp cần nâng và 1000v Đồng Thường và 1000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng ( Số cấp tăng sẽ tăng 1000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng )
Tỉ lệ thành công :
Cấp 2 - 90%
Cấp 3 - 80%
Cấp 4 - 70%
Cấp 5 - 60%
Cấp 6 - 50%
Cấp 7 - 40%
Cấp 8 - 30%
Cấp 9 - 20%
Cấp 10 - 10%

Rớt sẽ không bị tuột cấp