Kinh Mạch Thần Thông với hệ thống gồm 15 loại. Mỗi loại có 10 Huyệt Đạo khác nhau, hệ thống Kinh Mạch trong phiên bản mới hứa hẹn sẽ mang lại những khám phá thú vị cũng như các chỉ số và thuộc tính quý báu cộng thêm cho nhân sĩ võ lâm mỗi khi xung huyệt thành công..


Nội dung
Khi nâng cấp kinh mạch các nhân sĩ cần Bát Mạch Đơn + Chân Khí Hoàn 2 vật phẩm được thu thập tại Thư Chúc Phúc + Săn boss + Event ingame + Tống KimTiến hành nâng cấp tại NPC - Sứ giả Cường Hóa - Phượng Tường Phủ

Các mạch khác nhau sẽ hỗ trợ bản thân nhưng chỉ số khác nhau


Tỷ lệ thành công đập mạch từng cấp đều 100%


Hình ảnh khi nâng cấp thành công 1 cấp mạch

Chú Ý:

Khi nâng cấp ít nhất 3 dòng kinh mạch cấp 10 thì sẽ được kích hoạt kỷ năng Bát Mạch Kỳ MinhSau khi đạt 6 kinh mạch max cấp 10 thì kỷ năng - Bát Mạch Kỳ Kinh sẽ được kích hoạt
và những mạch Maxx tiếp theo 3-4-5......15
Thêm 1 mạch Maxx thì kỷ năng sẽ được ckick hoạt thêm OP mới.