Khi đạt đến trùng sinh 100 các bạn có thể chọn con đường riêng cho mình. Có thể vào Tiên Giới hay cũng có thể vào Ma Đạo.
Lưu ý:
Thăng Tiên - Kỷ năng chủ yếu phòng thủ bảo vệ bản thân.
Nhập Ma - Kỷ năng chủ yếu là tấn công.Chọn hướng Thăng Tiên hoặc Nhập Ma tại NPC Sứ Giả Sự Kiện (PhượngTường 220/221)