BIG UPDATE THÁNG 5


1.Tính Năng Vận Tiêu


NPC liên quan
Long Môn Tiêu Cục (PhượngTường 221/221)
NPC chủ Long Môn Tiêu Cục sẽ đưa bạn đến nơi vận tiêu.
Khi đến map Vận Tiêu các bạn có thể nhận Tiêu nếu có đem theo 250v đồng thường


Đem Tiêu đến 241/242 Đại Tán Quan an toàn thành công sẽ được nhận thưởng.
Lưu ý : Không được đi xa Tiêu phải đi gần Tiêu, nếu đi xa Tiêu nhiệm vụ sẽ thật bại chỉ được phép đi xa 1 nữa màn hình Game


Vị trí cần đưa tiêu xa đến. 241/242 Đại Tán Quan

Phần thưởng Hoàn thành nhiêm vụ Vận Tiêu
Mảnh ghép Ngựa, Mặt Nạ, Nguyên Liệu Nâng Cấp Chân Hỏa, Thú Cưng
5 Tiền Xu
Đây là bước thử nghiệm đầu phần thưởng sẽ còn chỉnh sửa theo thời gian khai mở máy chủ


2.
Lửa Trại Vui VẻThời gian xuất hiện
10h30
15h30
20h30
Tại Phượng Tường Phủ 221/221
Khi đứng gần Lửa Trại 15 giây nhận được :
20 Tỷ Kinh Nghiệm
2v Bạc Thường
3v Bạc Khóa
10v Đồng Khóa


3.
Kỹ Năng - Chân Hỏa Hộ Thể

Nạp 200k và nhận đồng tại Sứ Giả Hoạt Động để kích hoạt cấp 1

Gặp Tây Môn Phi Tuyết tại Phượng Tường 221/220 để nâng cấp các cấp sau khi đã có các Chân Hỏa Cấp 2->10
Bỏ Chân Hỏa vào nhấp đồng ý để xem Nguyên Liệu yêu cầu thêm3.Event Ingame - Mùa Yêu Thương
Chi tiết xem tại :
http://trangchu.kiemthehoaphung.com/...huong-710.html