Quý đồng đạo thân mến,Ra mắt từ ngày 14/06/2017, tính năng Cưng sẽ ra mắt và tạo nên một luồng gió mới lạ, hấp dẫn cho Kiếm Thế Hỏa Phụng. Có thể nói, Thú Cưng sẽ trở thành một người bạn đồng hành, bằng hữu đáng tin cậy, giúp chặng đường bôn tẩu vơi nỗi cô đơn.Thú Cưng sẽ hỗ trợ chư vị đồng đạo hành tẩu thêm thuận tiện từ việc gia tăng sức mạnh từ Thú Cưng.

Download bản cập nhập mới nhất tại: http://taigame.kiemthehoaphung.com/ mới có thể trải nghiệm tính năng


Hình ảnh và giao diện Thú Nuôi tại F1
Chi tiết tính năng
1. Trứng Thú Cưng
Để sở hữu thú Cưng bạn cần có Trứng Cưng.

Hoạt động thu thập: Nạp Thẻ 100K VND và Nhận Đồng Nạp Thẻ sẽ nhận được trứng thú cưng

2.Tiến Cấp Đơn [Thú Nuôi] - Tinh Linh Thú Cưng
Sử dụng để tiến cấp thú nuôi, Cấp độ thú nuôi cao sẽ hỗ trợ chủ nhân thêm sức mạnh

Hoạt động thu thập: VẬN TIÊU, sẽ cập nhật thêm hoạt động
Khi đến gặp NPC Nâng Cấp bạn hãy bỏ Tinh Linh Thú Cưng và nhấp đồng ý để xem nguyên liệu cần thêm vào để nâng cấp

3.Rương Kỹ Năng Thú CưngHoạt động thu thập: Loạn Chiến Môn Phái, Sẽ cập nhập thêm hoạt động.
Khi đến gặp NPC Nâng Cấp bỏ kỹ năng nhận được từ rương trang bị kỹ năng vào ô nâng cấp nhấp đồng ý để xem nguyên liệu cần thêm để nâng cấp
Lưu ý :
Phải nâng max kỹ năng 1 mới được nâng tiếp kỹ năng 2 mỗi kỹ năng cấp tối đa là 10

NPC nâng cấp :
Tiến hành Tiến Cấp Thú Cưng Nâng Cấp Kỹ Năng Thú Cưng tại NPC Sứ Giả Cường Hóa - Tây Môn Phi Tuyết.
Lưu ý: Mỗi cấp Kỹ Năng và Thú Cưng cần nguyên liệu khác nhau và tỷ lệ thành công khác nhau. Đến NPC sứ giả sẽ báo nguyên liệu cấp tiếp theo bạn cần.
Tiến Cấp hoặc Nâng Cấp Kỹ Năng [Thú Cưng] Thất bại thì Cấp độ thú cưng hoặc kỹ năng sẽ không bị giảm cấp.