TUYỆT THẾ THẦN BINH
Quý nhân sĩ Kiếm Thế Hỏa Phụng thân mến, bổn trang xin được mang đến cho quý nhân sĩ những thanh vũ khí với những tính năng mạnh mẽ - có thể sánh ngang với Vũ khí Hỏa phụng - Thần Binh Xuất thế.
1. Thời gian và điều kiện tham gia
*Thời gian : Sau cập nhật 30/8/2017
*Nội dung : Cập nhật tính năng chế tạo Thần Binh
*Đối tượng tham gia : Tất cả các quý nhân sĩ của Kiếm Thế Hỏa Phụng
2. NPC liên quan
*NPC : Hồn Thạch - 219/220 Phượng Tường
*Tính năng :
- Hợp thành : Tử Tinh Thần Thạch
- Chế tạo : Tuyệt Thế Thần Binh
- Tẩy luyện : Tuyệt Thế Thần Binh
3. Vật Phẩm liên quan
Vật phẩm Mô tả
Rương Thần Binh Nguồn gốc : Chế tạo tại NPC Hồn Thạch
Công Dụng : Mở nhận Tuyệt Thế Thần Binh tùy chọn với option ngẫu nhiên chỉ số
Thần Binh Phù Nguồn gốc : Nhận được thông qua tham gia sự kiện Loạn Chiến Môn phái
Công dụng : Nguyên liệu tẩy luyện lại chỉ số của Tuyệt Thế Thần Binh
Tử Tinh Chân Thạch Nguồn gốc : Nhận được thông qua tham gia sự kiện Tiêu Dao Cốc
Công dụng : Hợp thành Tử Tinh Thần Thạch
Tử Tinh Thần Thạch Nguồn gốc : Hợp thành tại NPC Hồn Thạch
Công dụng : Chế tạo Rương Thần Binh
Thần Binh Lệnh Nguồn gốc : Nhận được bằng cách tiêu diệu tiểu quái tầng 1 Bạch Hổ Đường
Công dụng : Chế tạo Rương Thần Binh
Thần Thiết Nguồn gốc : Nhận được bằng cách tiêu diệt tiểu quái tầng 2 Bạch Hổ Đường
Công dụng : Chế tạo Rương Thần Binh
Thần Ngọc Nguồn gốc : Nhận được bằng cách tiêu diệu tiểu quái tầng 3 Bạch Hổ Đường
Công dụng : Chế tạo Rương Thần Binh
Huy Chương Anh Hùng Nguồn gốc : Nhận được thông qua tham gia phó bản Vạn Hoa Cốc và Thiên Quỳnh Cung
Công Dụng : Hợp thành Tử Tinh Thần Thạch
4. Công thức chế tạo
Vật Phẩm Công Thức
Tử Tinh Thần Thạch Tử Tinh Chân Thạch*200 + Huy Chương Anh Hùng*100+ Xu*50
Rương Thần Binh Tử Tinh Thần Thạch*70 + Thần Binh Lệnh*400 + Thần Thiết*200 + Thần Ngọc*100

5. Tính năng thần binh và Tẩy luyện
Thần Binh có 7 Option chi thành Nội và Ngoại Thần Binh như sau :
Nội Công Ngoại Công
Sinh lực tăng : % Sinh lực tăng : %
Vật công nội Vật công ngoại
Vật công nội : % Vật công ngoại : %
Sát thương khi đánh chí mạng Kháng tất cả
Phát huy lực tấn công cơ bản Sát thương khi đánh chí mạng
Phát huy lực tấn công kĩ năng Chịu sát thương chí mạng
Thời gian chịu trạng thái ngũ hành Xác suất bị trạng thái ngũ hành