Giới thiệu Bản cập nhật Tháng 12

1.Đại Chiến Ông Già Noel
Thời gian :11h00 - 19h00Khi đến thời gian sự kiện hệ thống sẽ có thông báo địa điểm xuất hiện của
Người Tuyết các bạn nhanh chóng đến nơi để thu phục Người Tuyết sau khi thu phục thành công Người Tuyết, Ông Già Noel sẽ xuất hiện nhanh chóng tiêu diệt để nhận được nhiều quà hấp dẫn
Phần Thưởng thu phục
Người Tuyết
5 Tiền Xu
20 Tỷ Kinh Nghiệm


Phần thường tiêu diệt Ông Già Noel
15 Tuyết Giáng Sinh
15 Vớ Giáng Sinh
15 Găng Tay Giáng Sinh
5 Trùng Sinh Đơn
10 Tiền Xu
50 Tỷ Kinh Nghiệm


Phần thưởng tiêu diệt Ông Già Noel sẽ tự trao thẳng vào nhân vật kết thúc BOSS

Chú ý: Người TuyếtÔng Già Noel sẽ biến mất vào lúc 12h00 20h002.Chế tạo Người Tuyết
NPC chế tạo Người Tuyết: Cây Thông (Phượng Tường 220/220)
Vật phẩm dùng để chế tạo
Người Tuyết Xanh
1 Tuyết Giáng Sinh
1 Vớ Giáng Sinh
1 Găng Tay Giáng Sinh
1 Tiền Đồng May Mắn (Đại)

Người Tuyết Đỏ
1 Tuyết Giáng Sinh
1 Vớ Giáng Sinh
1 Găng Tay Giáng Sinh
10 Tiền Xu

Phần thưởng sử dụng
Người Tuyết Xanh
20 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
150 Mảnh Ghép Ngựa
150 Căn Cốt Đơn
150 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
1 Đầu Ngựa
150 Mảnh Ghép Mặt Nạ
150 Dị Dung Thạch
500 Mảnh Ghép Ấn
500 Mảnh Già Lam Kinh
50 Đá Huyền Thiết
50 Hỏa Phụng Tinh Hoa
1 Rương Trang Bị PET 4

Người Tuyết Đỏ
100 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
Rương Trang Bị PET 5
30 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
10 Trùng Sinh Đơn
15 Tàng Kiếm Kim Ấn
15 Tàng Kiếm Bảo Châu
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

Giới hạn sử dụng Người Tuyết XanhNgười Tuyết Đỏ
300
Người Tuyết XanhNgười Tuyết Đỏ /1 Nhân Vật

Vật phẩm dùng để chế tạo người tuyết nhận được khi tiêu diệt Ông Già Noel và tham gia Tống Kim đạt 10000 Tích Lũy trở lên sẽ nhận được
15 Tuyết Giáng Sinh
15 Vớ Giáng Sinh
15 Găng Tay Giáng Sinh

Kính chúc các bạn 1 mùa Noel an lành, vui vẻ