Du Xuân Tầm Bảo

1.Đưa Rước Ông Táo
Đưa Ông Táo
Thời gian : 08h15 08/02 - 08h15 09/02 (Chỉ duy nhất trong 1 ngày)
Rước Ông Táo
Thời gian : 08h15 15/02 - 08h15 16/02 (Chỉ duy nhất trong 1 ngày)

NPC Ông Táo (PhượngTường 221/219)Vật Phẩm Liên QuanNhận được khi nhận mốc Online mỗi ngày tại Tu Luyên Châu Mốc 6
Ngày 08/02 (Đưa Ông Táo) nhận Mốc 6 được : 1 Nhang + 1 Cá Chép Vàng
Ngày 15/02 (Đưa Ông Táo) nhận Mốc 6 được : 1 Trứng Gà + 1 Thịt Ba Chỉ + 1 Tôm + 1 Nhang


Nội Dung Sự Kiện và Phần Thưởng
Điều Kiện Đưa Ông Táo :1 Nhang + 1 Cá Chép Vàng
Phần thưởng khi đưa Ông Táo hoàn tất
1000 Mảnh Ghép Mặt Nạ
1000 Dị Dung Thạch
100 Tàng Kiếm Bảo Châu
100 Tàng Kiếm Kim Ấn
1000 Danh Bổ Lệnh
500 Tỷ Kinh Nghiệm

Điều Kiện Rước Ông Táo :1 Trứng Gà + 1 Thịt Ba Chỉ + 1 Tôm + 1 Nhang
Phần thưởng khi rước Ông Táohoàn tất
1500 Mảnh Ghép Mặt Nạ
1500 Dị Dung Thạch
150 Tàng Kiếm Bảo Châu
150 Tàng Kiếm Kim Ấn
1000 Danh Bổ Lệnh
1000 Tỷ Kinh Nghiệm

Giới hạn lần đưa rước Ông Táo
Đưa - Rước Ông Táo 1 lần /1 Nhân Vật


2.Valentine Ngọt Ngào
Thời gian : 08h15 14/02 - 08h15 15/02 (Chỉ duy nhất 1 ngày)


NPC Độc Cô Cầu Bại (Phượng Tường 220/221)Vật Phẩm Liên Quan

Chocolate : Nhận được khi tham gia Bạch Hổ Đường
Khuông Trái Tim : Nhận được khi tham gia Tiêu Dao Cốc
Tiền Xu : Nhận được khi tham gia Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc + Tống Kim + Vận Tiêu + Nạp Thẻ
Chocola Trái Tím : Chế tạo bằng cách dùng 1 Chocolate + 1 Khuông Trái Tim + 20 Tiền Xu

Phần Thưởng
100 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
1 Rương Trang Bị PET 5
50 Kinh Nghiệm Đơn Đại
15 Trùng Sinh Đơn
25 Tàng Kiếm Kim Ấn
25 Tàng Kiếm Bảo Châu
100 Chân Khí Hoàn
100 Bát Mạch Đơn
200 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
200 Hiệp Nghĩa Chi Chứng


Giới hạn sử dụng Chocolate Trái Tim
142
Chocolate Trái Tim /1 Nhân Vật


3.Bánh Chưng - Bánh Giầy
Thời gian : 08h15 16/02 - 08h15 26/02


NPC Cây Đào (PhượngTường 220/220)Vật Phẩm Liên Quan

Bánh Chưng : Chế tạo bằng cách dùng 1 Gạo Nếp + 1 Nồi Bánh + 1 Đậu Xanh + 1 Tiền Đồng May Mắn (Đại)
Bánh Giầy : Chế tạo bằng cách dùng 1 Gạo Nếp + 1 Nồi Bánh + 1 Giò Lụa + 10 Tiền Xu
Đậu Xanh : Nhận được khi tham gia Bạch Hổ Đường
Giò Lụa : Nhận được khi tham gia Tiêu Dao Cốc
Gạo Nếp : Nhận được khi tham gia Tống Kim đạt 10.000 Tích Lũy
Nồi Bánh : Nhận được khi tham gia Tống Kim đạt 10.000 Tích Lũy
Tiền Đồng May Mắn (Đại) : Mua tại Kỳ Trân Các
Tiền Xu :
Nhận được khi tham gia Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc + Tống Kim + Vận Tiêu + Nạp Thẻ

Phần Thưởng

Bánh Chưng
20 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
150 Mảnh Ghép Ngựa
150 Căn Cốt Đơn
150
Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
1 Đầu Ngựa
150 Mảnh Ghép Mặt Nạ
150 Dị Dung Thạch
500 Mảnh Ghép Ấn
500 Mảnh Già Lam Kinh
50 Đá Huyền Thiết
50 Hỏa Phụng Tinh Hoa
1 Rương Trang Bị PET 4


Bánh Giầy
100 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
Rương Trang Bị PET 5
30 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
10 Trùng Sinh Đơn
15 Tàng Kiếm Kim Ấn
15 Tàng Kiếm Bảo Châu
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng


Giới hạn sử dụng Bánh Chưng - Bánh Giầy
300
Bánh Chưng - Bánh Giầy /1 Nhân Vật

4.Tiêu Diệt Dã Thú
Thời gian : 08h15 16/02 - 08h15 19/02 (Chỉ duy nhất 3 ngày)


NPC Hỏa Kỳ LânXuất hiện vào lúc : 15h00 - 21h00
Map xuất hiện : tất cả các Map 115 (khi đến thời gian xuất hiện sẽ có thông báo tọa độ)
Hỏa Kỳ Lân sẽ tự mất vào lúc 16h00 - 22h00

Phần Thưởng

Phần Thưởng triệu hồi Hỏa Kỳ Lân
100 Tỷ Kinh Nghiệm
10 Tiền Xu


Phần Thưởng tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân
200 Tỷ Kinh Nghiệm
5 Trùng Sinh Đơn
30 Tiền Xu


5.Nhận Thưởng Online
Thời gian : 08h15 16/02 - 08h15 26/02


Vật Phẩm Liên QuanTu Luyện Châu : nhận tại Chưởng Môn Phái

Phần Thưởng

Mỗi ngày nhận đến Mốc 6 của Nhận Thưởng Online sẽ nhận được:

50 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
10 Trùng Sinh Đơn

6.Trang Trí Cây Đào
Thời gian : 08h15 16/02 - 08h15 26/02NPC Cây Đào (PhượngTường 220/220)Vật Phẩm Liên QuanHồng Bao : Nhận được khi sử dụng Hộp Quà Yêu ThươngNhận Thưởng Mốc 6 Online Tu Luyện Châu

Phần Thưởng

30 tỷ kinh nghiệmvà ngẫu nhiên nhận được

100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
100 Tiến Cấp Đơn Thú Cưng
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
250 Mảnh Ghép Ngựa
250 Căn Cốt Đơn
250 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
2 Đầu Ngựa
200 Mảnh Ghép Mặt Nạ
200 Dị Dung Thạch
100 Đá Huyền Thiết
100 Hỏa Phụng Tinh Hoa

7.Chúc Phúc Thần Tài
Thời gian : 08h15 16/02 - 08h15 26/02


NPC Thần Tài (PhượngTường 221/219)Vật Phẩm Liên QuanThiệp Chúc Tết : Nhận được khi Nhận Thưởng Mốc 6 Online Tu Luyện Châu

Phần Thưởng

Chúc phúc Thần Tài nhận được
500 Tỷ Kinh Nghiệm
1000 Mảnh Ghép Ngựa
1000 Căn Cốt Đơn
1000 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
2 Đầu Ngựa

Kính chúc phúc quý nhân sĩ năm mới vui vẻ nhiều may mắn