Hoa Hồng Tháng 3

1.Tặng Thiệp Hoa Hồng
Thời gian :08h15 11/03 - 08h15 23/03/2018

NPC Liên Quan
Độc Cô Cầu Bại
(Phượng Tường 220/221)

Dòng đối thoại Sự Kiện Hoa Hồng Tháng 3

Vật Phẩm Liên Quan

Thiệp Hoa Hồng :nhận được khi tham gia sự kiện
Mùa Yêu Thương
http://trangchu.kiemthehoaphung.com/muayeuthuong-710.html

Phần Thưởng
30 tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
100 Tiến Cấp Đơn Thú Cưng
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
250 Mảnh Ghép Ngựa
250 Căn Cốt Đơn
250 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
2 Đầu Ngựa
200 Mảnh Ghép Mặt Nạ
200 Dị Dung Thạch
100 Đá Huyền Thiết
100 Hỏa Phụng Tinh Hoa

2.Lửa Trại Nhận Xu
Thời gian :08h15 11/03 - 08h15 23/03/2018

NPC Liên Quan
Lửa Trải Vui Vẻ
(Phượng Tường 220/220)

Thời gian xuất hiện lửa trại vui vẻ : 10h30 - 15h30 - 20h30

Phần Thưởng
Mỗi 15 giây nhận được
2v Bạc Thường
10v Bạc Khóa
3v Đồng Khóa
1 Tiền Xu

3.Chế Tạo Giỏ Hoa
Thời gian :08h15 11/03 - 08h15 23/03/2018

NPC Liên Quan
Độc Cô Cầu Bại
(Phượng Tường 220/221)

Dòng đối thoại Sự Kiện Hoa Hồng Tháng 3

Vật Phẩm Liên Quan
Nhánh Hoa Hồng Đỏ : nhận được khi tham gia Bạch Hổ Đường
Nhánh Hoa Hồng Xanh :
nhận được khi tham gia Tiêu Dao Cốc
Bó Hoa Hồng Đỏ :
nhận được khi tham gia Tống Kim
Bó Hoa Hồng Xanh
: nhận được khi tham gia Tống Kim
Giỏ Hoa Hồng Đỏ :
nhận được khi chế tạo tạiNPC Độc Cô Cầu Bại (Phượng Tường 220/220)
Giỏ Hoa Hồng Xanh :
nhận được khi chế tạo tại NPC Độc Cô Cầu Bại (Phượng Tường 220/220)
Tiền Đồng May Mắn (Đại) : Mua tại Kỳ Trân Các
Tiền Xu : n
hận được khi tham gia Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc + Tống Kim + Vận Tiêu + Nạp Thẻ

Phần Thưởng
Giỏ Hoa Hồng Xanh
20 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
150 Mảnh Ghép Ngựa
150 Căn Cốt Đơn
150
Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
1 Đầu Ngựa
150 Mảnh Ghép Mặt Nạ
150 Dị Dung Thạch
500 Mảnh Ghép Ấn
500 Mảnh Già Lam Kinh
50 Đá Huyền Thiết
50 Hỏa Phụng Tinh Hoa
1 Rương Trang Bị PET 4


Giỏ Hoa Hồng Đỏ
100 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
Rương Trang Bị PET 5
30 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
10 Trùng Sinh Đơn
15 Tàng Kiếm Kim Ấn
15 Tàng Kiếm Bảo Châu
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng


Giới hạn sử dụng Giỏ Hoa Hồng Xanh - Giỏ Hoa Hồng Đỏ
300
Giỏ Hoa Hồng Xanh - Giỏ Hoa Hồng Đỏ /1 Nhân Vật

4.Nhiệm Vụ Hoa Tươi Khoe Sắc
Thời gian :08h15 11/03 - 08h15 23/03/2018

NPC Liên Quan
Độc Cô Cầu Bại
(Phượng Tường 220/221)

Dòng đối thoại Sự Kiện Hoa Hồng Tháng 3

Vật Phẩm Liên Quan
Hồng Lệnh : hoàn thành nhiệm vụ Bí Cảnh mỗi ngày
Sắc Lệnh :
nhận được khi nhận mốc Online lần thứ 6 Tu Luyện Châu

Phần Thưởng
Hoàn thành 1 nhiệm vụ nhận được
100 Tiền Xu
50 Kinh Nghiệm Đơn Đại
20 Trùng Sinh Đơn

Mốc thưởng hoàn thành 10 nhiệm vụ
200 Tiền Xu
150 Kinh Nghiệm Đơn Đại
50 Trùng Sinh Đơn

Lưu ý :mỗi ngày chỉ được hoàn thành 1 nhiệm vụ, mốc thưởng 10 lần hoàn thành nhiệm vụ chỉ được nhận 1 lần khi hoàn tất 10 lần giao nộp nhiệm vụ

5.Nạp Thẻ Nhận Thưởng (VIP)
Thời gian :08h15 11/03 - 08h15 21/03/2018

NPC Liên Quan
Cổ Phong Hà (Sứ Giả Hoạt Động)
(Tại các thôn)

Dòng đối thoại Sự Kiện Hoa Hồng Tháng 3


Nội Dung Sự Kiện
Mỗi Ngày Nạp 50.000VNĐ nhận được
100 Kinh Nghiệm Đơn Đại
25 Trùng Sinh Đơn
500 Chân Khí Hoàn
500 Bát Mạch Đơn
50 Thánh Linh Trung
500 Đá Huyền Thiết
500 Hỏa Phụng Tinh Hoa
50 Hỏa Phụng Kim Rương
5 Lệnh Bài Tứ Bất Tượng
5 Đầu Ngựa
3000 Mảnh Ghép Ngựa
3000 Căn Cốt Đơn
3000 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
5000 Mảnh Ghép Ấn
5000 Mảnh Già Lam Kinh
500 Mảnh Ghép Mặt Nạ
500 Dị Dung Thạch
10 Thiệp Hoa Hồng

Lưu ý : Mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần nhận đến ngày thứ 10 đủ 10 lần tích lũy sự kiện sẽ được thưởng 1 GÓI QUÀ VIP
Thông tin chi tiết gói quà sẽ cập nhật vào ngày thứ 9 của sự kiện đảm bảo nhiều hấp dẫn
Các bạn khi nạp phải nhấp vào dòng Sự Kiện Hoa Hồng Tháng 3 để nhận đồng mới tích lũy được điểm mỗi ngày
Tiền Xu - Tích Lũy - Đồng vẫn nhận được khi nhận đồng ở dòng Sự Kiện Hoa Hồng Tháng 3

Hé lộ GÓI QUÀ VIP có thể sẽ có Trang Bị PET 6 7 8, Pháp Bảo Nhật Nguyệt, Thú Cưỡi Mới, Ngoại Trang Mơi và nhiều phần thưởng giá trị khác như Trùng Sinh Đơn, Kinh Nghiệm Đơn Đại

6.Nhận Thưởng Online
Thời gian :08h15 11/03 - 08h15 23/03/2018

Vật Phẩm Liên Quan

Tu Luyện Châu : nhận tại Chưởng Môn Phái

Phần Thưởng
Mỗi ngày nhận đến Mốc 6 của Nhận Thưởng Online sẽ nhận được:

30 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
5 Trùng Sinh Đơn


Mọi chi tiết cần hỗ trợ vui lòng liên hệ FanPage :
Facebook.com/kiemthehoaphungnew