Phong Vân Xuất Thế

Thời gian diễn ra tất cả các sự kiện dưới đây
08h15 29/04- 08h15 10/04


1.Đại Lễ Pháo Hoa
Thời gian bắn pháo hoa: 21h15 - 21h30

Địa điểm bắn pháo hoa
(Phượng Tường 220/218)
Phần Thưởng
Mỗi 5 giây những ai đứng ở gần địa điểm pháo hoa bắn sẽ nhận được
1 Tiền Xu
1 Chiến Kỳ Phong Vân
50 Tỷ Kinh Nghiệm


2.Giao Nộp Chiến Kỳ

NPC Liên Quan
Độc Cô Cầu Bại
(Phượng Tường 220/221)

Dòng đối thoại Sự Kiện Phong Vân Xuất Thế

Vật Phẩm Liên Quan

Thiệp Hoa Hồng :nhận được khi tham gia sự kiện
Mùa Yêu Thương
http://trangchu.kiemthehoaphung.com/muayeuthuong-710.html

Phần Thưởng
30 tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
100 Tiến Cấp Đơn Thú Cưng
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
250 Mảnh Ghép Ngựa
250 Căn Cốt Đơn
250 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
2 Đầu Ngựa
200 Mảnh Ghép Mặt Nạ
200 Dị Dung Thạch
100 Đá Huyền Thiết
100 Hỏa Phụng Tinh Hoa


3.Chế Tạo Huân Chương

NPC Liên Quan
Độc Cô Cầu Bại
(Phượng Tường 220/221)

Dòng đối thoại Sự Kiện Phong Vân Xuất Thế

Vật Phẩm Liên Quan

Chiến Tích : nhận được khi tham gia Bạch Hổ Đường


Chiến Công : nhận được khi tham gia Tiêu Dao Cốc


Huân Chương Chiến Thắng : nhận được khi tham gia Tống Kim


Huân Chương Vinh Dự : nhận được khi chế tạo tại NPC Độc Cô Cầu Bại (Phượng Tường 220/220)


Huân Chương Huy Hoàng : nhận được khi chế tạo tại NPC Độc Cô Cầu Bại (Phượng Tường 220/220)


Tiền Đồng May Mắn (Đại) : Mua tại Kỳ Trân Các


Tiền Xu : n
hận được khi tham gia Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc + Tống Kim + Vận Tiêu + Nạp Thẻ

Phần Thưởng
Huân Chương Vinh Dự
20 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
150 Mảnh Ghép Ngựa
150 Căn Cốt Đơn
150
Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
1 Đầu Ngựa
150 Mảnh Ghép Mặt Nạ
150 Dị Dung Thạch
500 Mảnh Ghép Ấn
500 Mảnh Già Lam Kinh
50 Đá Huyền Thiết
50 Hỏa Phụng Tinh Hoa
1 Rương Trang Bị PET 4


Huân Chương Huy Hoàng
100 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
Rương Trang Bị PET 5
30 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
10 Trùng Sinh Đơn
15 Tàng Kiếm Kim Ấn
15 Tàng Kiếm Bảo Châu
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng


Giới hạn sử dụng Huân Chương Vinh Dự - Huân Chương Huy Hoàng
300
Huân Chương Vinh Dự - Huân Chương Huy Hoàng /1 Nhân Vật


4.Tiêu Diệt Tướng Quân

NPC Dũng Giả Tướng Quân


Xuất hiện vào lúc : 19h00
Map xuất hiện : tất cả các Map 115 (khi đến thời gian xuất hiện sẽ có thông báo tọa độ)
Dũng Giả Tướng Quân sẽ tự mất vào lúc 20h00 nếu không ai giết

Phần Thưởng
Phần Thưởng triệu hồi
Dũng Giả Tướng Quân
100 Tỷ Kinh Nghiệm
10 Tiền Xu


Phần Thưởng tiêu diệt
Dũng Giả Tướng Quân
1000 Tỷ Kinh Nghiệm
5 Trùng Sinh Đơn
50 Tiền Xu


5.Thu Thập Chiến Kỳ Phong Vân

NPC Liên Quan
Độc Cô Cầu Bại
(Phượng Tường 220/221)

Dòng đối thoại Sự Kiện Phong Vân Xuất Thế

Vật Phẩm Liên Quan

Chiến Kỳ Phong Vân : nhận được khi tham gia Đại Lễ Pháo Hoa

Sự Kiện thu thập Chiến Kỳ Phong Vân diễn ra tới 08h15 10/04 sau ngày này chúng tôi sẽ có các mốc quà cho các bạn lựa chọn để đổi Chiến Kỳ Phong Vân lấy vật phẩm
Trong thời gian trước
08h15 10/04 sẽ là thời gian thu thập Chiến Kỳ Phong Vân


6.Phi Phong Phong Vân

Hình ảnh Phi Phong Phong Vân

2 điều kiện yêu cầu lên cấp
Vinh Dự Phong Vân
1.500.000 Tài Phú và đứng TOP 1 Tài Phú
hoặc
2.300.000 Tài Phú

Hiện tại vẫn chưa cho phép người chơi mua Phi Phong Phong Vân tại các cửa hàng, trong thời gian sắp tới sẽ cập nhật điều kiện để sở hữu
7.Cập Nhật Khác

Thay đổi kỹ năng hỗ trợ Thăng Tiên - Nhập Ma thành Hỗ Trợ Bị Động