GIẢI NHIỆT NGÀY HÈ
Thời gian diễn ra tất cả các sự kiện dưới đây
08h15 06/06 - 08h15 16/06
1.Hương Vị Tháng 6Trà Sữa Trân Châu: nhận được khi tham gia Tống Kim đạt mốc 5.000 Tích Lũy trở lên

Yêu cầu: 100000 đồng thưởng để sử dụng Trà Sữa Trân Châu

Phần Thưởng
20 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
150 Mảnh Ghép Ngựa
150 Căn Cốt Đơn
150
Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
1 Đầu Ngựa
150 Mảnh Ghép Mặt Nạ
150 Dị Dung Thạch
500 Mảnh Ghép Ấn
500 Mảnh Già Lam Kinh
50 Đá Huyền Thiết
50 Hỏa Phụng Tinh Hoa
1 Rương Trang Bị PET 4


Hồng Trà Trân Châu: nhận được khi tham gia Tống Kim đạt mốc 10.000 Tích Lũy trở lên

Yêu cầu : 15 Tiền Xu để sử dụng Hồng Trà Trân Châu

Phần Thưởng
100 Tỷ Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
Rương Trang Bị PET 5
30 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
10 Trùng Sinh Đơn
15 Tàng Kiếm Kim Ấn
15 Tàng Kiếm Bảo Châu
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng

Lưu ý : Khi đạt 10.000 Tích Lũy Tống Kim sẽ nhận được Trà Sữa Trân ChâuHồng Trà Trân Châu

Giới hạn sử dụng Trà Sữa Trân Châu -Hồng Trà Trân Châu
300
Trà Sữa Trân Châu - Hồng Trà Trân Châu /1 Nhân Vật

2.Vui Đùa Cùng Bờm
Thời gian Bờm xuất hiện:
21h15 đến 21h30 mỗi ngày

Địa điểm Bờm xuất hiện
(Phượng Tường 220/218)Phần Thưởng
Mỗi 5 giây những ai đứng ở gần địa điểm pháo hoa bắn sẽ nhận được
1 Tiền Xu
50 Tỷ Kinh Nghiệm

3.Tiêu Diệt Bờm
Thời gian Bờm xuất hiện: 19h00
mỗi ngày


Map xuất hiện : tất cả các Map 115 (khi đến thời gian xuất hiện sẽ có thông báo tọa độ)
Bờm sẽ tự biến mất vào lúc 20h00 nếu không ai tiêu diệt


Phần Thưởng
Chọc
Bờm nhận được
100 Tỷ Kinh Nghiệm
10 Tiền Xu


Tiêu diệt
Bờm nhận được
1000 Tỷ Kinh Nghiệm
5 Trùng Sinh Đơn
50 Tiền Xu

4.Sử Dụng Quạt Mo


Quạt Mo: nhận được khi tham gia sự kiện
Mùa Yêu Thương
http://trangchu.kiemthehoaphung.com/muayeuthuong-710.html

Phần Thưởng
30 tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
100 Tiến Cấp Đơn Thú Cưng
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
250 Mảnh Ghép Ngựa
250 Căn Cốt Đơn
250 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
2 Đầu Ngựa
200 Mảnh Ghép Mặt Nạ
200 Dị Dung Thạch
100 Đá Huyền Thiết
100 Hỏa Phụng Tinh Hoa

5.Online Nhận ThưởngTu Luyện Châu : nhận tại Chưởng Môn Phái

Phần Thưởng
Mỗi ngày nhận đến
Mốc 6 của Nhận Thưởng Online sẽ nhận được:
50 Kinh Nghiệm Đơn (Đại)
10 Trùng Sinh Đơn

Mọi chi tiết cần hỗ trợ vui lòng liên hệ FanPage :
Facebook.com/kiemthehoaphungnew