Chào quý đồng đạo.

Khi train quái ở các map 115 của Kiếm Thế Hỏa Phụng, ngoài nhận được kinh nghiệm, các bạn còn nhận được đồng thường. Lượng đồng thường nhận được khi giết quái random từ :
20-25 đồng/quái.
BQT.